รับถ่ายภาพ Wedding, Fashion,Hotel&Resort, Product, Documentary and ect.

หากต้องการติดต่อถ่ายภาพกรุณา กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด Submit เพื่อสอบถามคิวว่างและราคาก่อน

13maysa จะตอบรับกลับโดยเร็วที่สุด

ชื่อผู้ติดต่อบ่าวสาว / Name&Name*
ภาษาอังกฤษเพื่อจัดทำปก DVD
อีเมล์ / E-mail*
หมายเลขโทรศัพท์/Tel.*
หมายเลขโทรศัพท์ สำรอง /Tel.
ประเภทงาน / Type of job
PreWedding
พิธีเช้า
งานเลี้ยงเย็น
พิธีเช้า+เที่ยง
Fashion
อื่นๆ*
จำนวนแขกโดยประมาณ Guest*
วัน/เดือน/ปี*
สถานที่ 1 / Location 1*
สถานที่ 2 / Location 2 (ถ้ามี)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)